Koduandur ja Kodunupp teevad tõhusat koostööd, võimaldades seadistada teavitusi, kui randmel kantav Kodunupp läheb seinal seisvast Koduandurist eemale.

Kujutlege Kodunuppu kui tähelepanelikku ema, operaatorit või valvurit, kes jälgib pidevalt oma lapse, Koduanduri, asukohta. Kui Kodunupp enam Koduandurit ei leia, hakkab ta muretsema ning saadab kontaktisikule teavituse, et isik koos Kodunupuga on läinud Koduandurist eemale.

Teise näitena võib mõelda, et Kodunupp toimib pidevalt nagu keskjaam, mis jälgib hoolikalt oma “satelliiti” ehk Koduandurit. Kodunupp on väike seade, mida inimene kannab endaga pidevalt kaasas. Kui peaks juhtuma, et Kodunupp läheb Koduandurist eemale, on Kodunupul oluline ülesanne – teavitada koheselt lähedasi, et isik on anduri tunderaadiusest ehk eluruumist lahkunud. Selline tihedalt omavahel toimiv Kodunupu ja Koduanduri suhtlemise süsteem võimaldab eakale lisaturvalisust ja tagab vajadusel kiire abi.

Kui Koduandur hoiab Teie lähedasel silma peal ja annab ebatavalisest liikumismustrist, mis kukkumise tagajärjel tekkida võib, lähedasele teada mõne aja möödudes, siis Koduanduri väiksem pereliige Kodunupp on valmis koheseks reageerimiseks. Kodunupu abil on võimalik kiiresti abi kutsuda ja see on vaid ühe nupuvajutuse kaugusel.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Kodunupu ja Koduanduri  omavaheline suhtlus on nutikas tehnoloogiline lahendus, mis pakub täiendavat turvatunnet ja võimaldab kiiret reageerimist juhul, kui lähedane peaks Koduandurist eemale minema. Kahe seadme omavaheline suhtlus aitab hoida lähedaste igapäevaelu ohutuna ning annab võimaluse ulatada abikäsi kriitilistes olukordades.