TALLINNA LINNA SOTSIAALVALVEPAKETT

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tellimusel ning koostöös Viking Security AS-ga osutab Koduandur Tallinna linnas sotsiaalvalveteenust, mille raames on võimalik kõikidel sotsiaalvalveteenuse klientidel Koduandur endale tasuta saada.

KELLELE TEENUST OSUTATAKSE?

Tallinna linna sotsiaalvalveteenust osutatakse inimesele, kelle elukohaks on rahvastikuregistris Tallinna linn. 

KUIDAS TEENUST SAADA?

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosavalitsuse poole ja täita taotlus ning seejärel hindab sotsiaaltöötaja inimese abivajadust ja teeb kodukülastuse. 
Kui sotsiaalhoolekande osakond on kogu infot arvestades jõudnud otsusele, et sotsiaalvalveteenus katab inimese abivajaduse, on tal õigustus saada linna rahastusel teenust tasuta. 
Linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakonna kontaktid: