TALLINNA LINNA SOTSIAALVALVEPAKETT

Koostöös Tallinna linna ja Viking Security AS-ga osutab Koduandur Tallinna linnas sotsiaalvalveteenust, mille raames on võimalik kõikidel sotsiaalvalveteenuse klientidel saada Koduandur endale tasuta.

  • Pakett on saadaval Tallinnas.
  • Paketti kuulub üks andur.
  • Liikumisandur, mis on paigaldatud kõige sagedamini käidavasse ruumi, annab ülevaate inimese liikumisest ja igapäevastest toimetamistest.
  • Liikumatuse ja temperatuuri muutuse korral võtab häired vastu Viking Security töötaja, kes helistab kontaktisikutele ning teeb vajadusel kontrollsõidu.
  • Reaalajas ligipääs Koduanduri infosüsteemile app.koduandur.ee eaka liikumisrütmi vaatlemiseks (esimesel kasutamisel tuleb registreerida konto).
  • Sotsiaalvalveteenuse raames on võimalik kõikidel sotsiaalvalveteenuse klientidel saada Koduandur endale tasuta.
  • Tallinna linna sotsiaalvalveteenust osutatakse inimesele, kelle elukohaks on rahvastikuregistris Tallinna linn.

KUIDAS TEENUST SAADA?

  • Teenuse saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosavalitsuse poole ja täita taotlus ning seejärel hindab sotsiaaltöötaja inimese abivajadust ja teeb kodukülastuse.
  • Kui sotsiaalhoolekande osakond on kogu infot arvestades jõudnud otsusele, et sotsiaalvalveteenus katab inimese abivajaduse, on tal õigustus saada linna rahastusel teenust tasuta.

Linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakonna kontaktid

JÄLGI MEID!