Tehnilised lahendused hoolduskoormuse vähendamiseks ning ravijärgimuse parandamiseks

2016. aastal algatas Singapur SHINESeniors programmi (https://www.youtube.com/watch?v=bXugFwHO7tI), kuna lihtne matemaatika näitas, et 30 aasta jooksul suureneb eakate arv ning sellega seoses märgatavalt ka kogukonna koormus. Projekti eesmärgiks oli saada vastused kolmele põhilisele küsimusele:

1. Kuidas tehnoloogia abil muuta kogukondliku eakate hoolduse süsteemi efektiivsemaks?
2. Kuidas vähendada teenuste kulu ilma kvaliteeti langetamata ja infotehnoloogiliste vahendite abil suurendada hooldustöötajate võimekust teenindada suuremat hulka kliente?
3. Kas uudsete tehnoloogiate ja infotehnoloogia vahendite kasutamisest saadavat kasu on võimalik skaleerida?

2020. aastal hakati Eestis laiemalt kasutama Koduanduri lahendust https://koduandur.ee/. Kohalikud omavalitused on hakanud testime erinevaid ajajuhtimise takrvaralahendusi. 2021. aastal hakkas Koduandur koostöös kohalike omavalitustega testima nutikat ravimikarpi https://koduandur.ee/ravimikarp/. Eestisse on tulemas järjest rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi, et leida lahenust probleemidele, millega seisavad tulevikus silmitsi nii Singapur, Eesti kui ka kõik teised arenenud riigid, kus elanikkond vananeb.

Paljud kohalikud omavalitused Eestis mõtlevad juba hetkel, kuidas tekkinud muutustega kohaneda ning paljud on alustanud ka juba uudsete tehnoloogiliste lahenduste testimist ning teenustesse juurutamist. Sellega seoses kutsume kõiki huvilisi kuulama koolitust-webinari, milles jagame kohalike omavalituste kogemust uudsete tehnoloogiate kasutusele võtmisega ning tutvustame uusi tehnilisi lahendusi.

Webinari kava:

13.00 – 13.10 Sissejuhatus – Tarmo Pruuli

13.10 – 13.30 Uudsed tehnoloogiad üksi enda kodus elava eaka järelevalve parandamisel – kogemusi jagab Tarmo Pruuli

13.30 – 13.50 Kohalike omavalituse kogemused erinevate tehnoloogiate kasutamisel – kogemusi jagab Astrit Ujok Türi vallast.

13.50 – 14.10 Võrumaa Eakate Sihipärase Toetamise Andmestik (VESTA) – Tommy Biene

14.10 – 14.30 Miks on oluline võtta ravimeid õigel ajal ja kuidas seda protsessi lihtsustada? Olemasolevad lahendused ja tehnoloogiad – kogemusi jagab Hanna Keidong.

Webinar algab 28. mail kell 13.00 ning kestab kuni 14.30. Täpne päevakava saadetakse kõikidele huvilistele e-mailile nädal enne webinari toimumist.

Palume kõigil huvilistel siin end kirja panna!