Koduandur kasutusjuhend

Koduanduri infosüsteemi konto loomise juhend

“+Lisa uus isik” lisa inimese nimi, kelle koju andur paigaldatakse ja vajutage “Salvesta”;

Järgmises vaates vajuta lisatud inimese nime peale;

“+Lisa asukoht” lisa aadress, kuhu anduri paigaldatakse ja vajutage “Salvesta”;

“+Lisa ruum” lisa ruumi nimi, kuhu andur paigaldatakse ja vajutage “Salvesta”;

Isiku asukoha ruumi lisage andur “+Lisa andur”; HEXID väljale kirjutage anduri all ääres oleva number ning valige anduri tüüp SH_PIR_SENSOR_V2;

 “+Lisa hooldaja” lisa hooldaja andmed ja info teavituste edastamise kohta ja vajutage “Salvesta”;

Aktiveerige monitooringu reeglid  peale seda kui süsteem on mõned päevad inimese liikumise andmeid kogunud.


Руководство по созданию учетной записи в информационной системе Koduandur

  • Откройте страницу https://app.koduandur.ee/
  • Заполните обязательные поля, чтобы создать учетную запись.
  •  Подтвердите свою учетную запись на основе полученного вами электронного письма.
  • Войдите в приложение с повторно созданными идентификаторами пользователей https://app.koduandur.ee/
  • Установите приложение на главный экран вашего телефона – https://koduandur.ee/rakenduse-paigaldamine/
  • Заполните обязательные поля в приложении https://app.koduandur.ee/

“+Lisa uus isik” добавте имя человека, в доме которого будет установлен датчик;

В следующем окне щелкните имя добавленного вами человека;

“+Lisa asukoht” добавте адрес, по которому будет установлен датчик  ;

“+Lisa ruum” добавте название помещения, в котором будет установлен датчик;

 В данное помещение добавте  датчик “+Lisa andur”; В строку HEXID впишите номер находящийся в нижнем углу датчика  и выберите тип датчика SH_PIR_SENSOR_V2;

 “+Lisa hooldaja”  добавте данные опекуна и информацию о передаче уведомлений;

Активируйте параметры мониторинга после того, как система собрала данные о перемещениях человека в течение нескольких дней.