ENNE TOODETE TELLIMIST VÕI TEENUSELE JUURDEPÄÄSEMIST JA KASUTAMIST PALUME SIND LUGEDA ALLJÄRGNEVAID TINGIMUSI

Koduanduri rakenduse kasutustingimused

Mõisted
Koduandur on Koduandur OÜ (registrikood 14849288) aadressiga Merivälja tee 50, Tallinn Harjumaa 11911, telefon (+372) 53414885; e-post: info@koduandur.ee.
Koduanduri rakendus on veebilehel https://app.koduandur.ee/ kasutatav rakendus.
Koduanduri teenus on teenus, mis võimaldab kliendil lepingus määratud kanali vahendusel saada infot enda määratud objektiga seotud sündmustest.

 1. Üldpõhimõtted
  1.1. Koduanduri teenuse kasutamiseks sõlmid Koduandur OÜ’ga lepingu, milles määratakse muu hulgas:
  1.1.1. kasutaja;
  1.1.2. teadete saaja mobiilinumber, e-posti aadress;
  1.1.3. sündmused ja andurite/sensorite asukohad, mille kohta kasutaja teavitusi soovib;
  1.1.4. kanal, kuhu Koduanduri rakendus teavitused saadab (nt kas soovid teavituse saada telefonile tekstisõnumiga, e-kirjaga vms).
  1.2. Koduandur OÜ võib igal ajal teenuse toiminguid lisada, muuta või nende pakkumise lõpetada.
  1.3. Sa tasud lepingu sõlmimise ja teenuse kasutamise eest Koduanduri hinnakirja alusel. Kehtiva hinnakirjaga on võimalik tutvuda Koduanduri veebilehel: www.koduandur.ee
  1.4. Teenusele juurdepääs ja selle kasutamine moodustab nende kasutustingimustega õiguslikult seotud lepingu, mis loob Sinu ja Koduandur OÜ vahel lepingulise suhte. Tingimustega mittenõustumine tähendab, et Sul puudub õigus teenuse kasutamiseks. Need tingimused asendavad eelnevalt kasutajaga sõlmitud lepingud või kokkulepped. OÜ Koduandur võib need tingimused lõpetada iga teenuse kasutaja suhtes eraldi või üldiselt, osaliselt või täielikult, samuti keelata teenusele juurdepääs mistahes ajal või mistahes põhjusel.
  1.5. Kasutustingimused muutuvad juriidiliselt siduvaks sõlmitud lepinguks, kui:
  ● Sa nõustud kasutustingimustega märkides Koduanduri rakenduses ära tingimustega nõustumise kasti;
  ● Sa nõustud kasutustingimustega allkirjastades need omakäeliselt või elektrooniliselt või;
  ● Sa kasutad mistahes Koduanduri rakendust või teenust.
  1.6. Kui Sa oled nõustunud kasutustingimustega elektroonilistes kanalites, võib Koduandur OÜ edastada käesolevad kasutustingimused Sulle omakäeliseks või elektrooniliseks allkirjastamiseks, kui see on vajalik teenuse osutamiseks.
 2. KODUANDURI JA KLIENDI VAHELINE SUHTLUS
  2.1. Sa võid igal ajal pöörduda Koduandur OÜ poole Koduanduri rakenduse või mistahes muu teenuse kohta täiendava teabe saamiseks saates e-kirja aadressil: info@koduandur.ee
  2.2. Nõustudes käesolevate tingimustega, annad meile loa edastada Sulle teavitusi või muud teavet ühe või mitme allpool toodud kanali kaudu:
  ● isiklikud teavitused e-posti, telefoni, tekstisõnumi või muude kanalite kaudu;
  teave elektrooniliste kanalite kaudu (kaasa arvatud sellise teabe postitamine, millele pääsed ligi vaid elektroonilistesse kanalitesse sisse logides);
  ● elektrooniliselt saadetud teavitus (nt tekstisõnum, e-kiri, teavitus elektroonilises kanalis) loetakse Sinu poolt kättesaaduks saatmise päeval.
  2.3. Koduandur OÜ võib saata Sulle informatsiooni ja teavitusi kasutades meil olevaid või kasutaja antud kontaktandmeid (nt e-posti aadress, telefoninumber).
 3. KASUTUSTINGIMUSTEGA TUTVUMINE
  3.1. Kehtivad kasutustingimused saad soovi korral alla laadida veebilehelt: www.koduandur.ee ja Koduanduri rakendusest: https://app.koduandur.ee/.
  3.2. Kasutustingimused kehtivad alates nõustumise või tingimuste uuendamise kuupäevast kuni kehtivuse jaotise 11 kohaselt lõpetamise või muul tingimusel lõppemiseni. Kasutustingimuste muudatustest teavitame kasutajaid e-kirja teel või meie veebilehel.
  3.3. Koduanduri teenuse kasutaja peab olema täisealine ja teovõimeline.
 4. KASUTUSTINGIMUSTE MUUDATUSED
  4.1. Koduandur OÜ võib käesolevaid kasutustingimusi aeg-ajalt muuta. Soovitame muudetud tingimustega tutvuda. Tingimuste muudatused jõustuvad siis, kui postitame muudatused Koduanduri veebilehel, teavitame Sind rakenduse kaudu või muul viisil. Kui Sa jätkad Koduanduri teenuse kasutamist pärast muudatuste avaldamist, siis loetakse seda kui kasutajapoolse nõusoleku andmist muudetud tingimustele.
  4.2. Kui Sa ei nõustu muudetud tingimustega, võid tingimuste jaotise 11 kohaselt suhte Koduandur OÜ-ga lõpetada ja pead koheselt lõpetama Koduanduri teenuse kasutamise.
 5. TEENUSE KASUTAMINE
  5.1. Koduanduri teenuse kasutamiseks on vajalik kasutajakonto registreerimine.
  5.2. Kasutajakonto registreerimine nõuab, et jagaksid Koduandur OÜ’ga teatud isiklikku teavet, näiteks nimi ja e-posti aadress. Ühtlasi nõustud Sa säilitama oma konto teabe täpse, täieliku ja ajakohasena. Kui Sa ei hoia konto teavet täpse, täieliku ja ajakohasena, võib juhtuda, et Sa ei saa teenusele juurdepääsu ega seda kasutada või et Koduandur OÜ lõpetab Sinuga lepingu.
  5.3. Kasutajakonto loomisel palutakse Sul valida kasutajanimi ja salasõna. Soovitame valida salasõna, mida on raske ära arvata ja mis koosneb tähtedest, numbritest ning sümbolitest. Rakendust võib kasutada ainult kasutajakontoga. Kasutajana vastutad kõigi oma kasutajakontoga tehtud toimingute eest. Volitamata kasutamise vältimiseks hoia oma salasõna konfidentsiaalsena, ära jaga seda kolmandate osapooltega ega kasuta seda kolmandate osapoolte veebilehtedel või teenustele juurdepääsuks. Kui kahtlustad, et keegi teab Sinu salasõna, muuda see oma kasutajakonto turvalisuse kaitsmiseks otsekohe. Sinu kohustus on tagada, et Sa ei vastaks ühelegi soovimatule taotlusele jagada oma krediitkaardi, salasõna või muid andmeid. Koduandur OÜ ei vastuta selle eest, kui Sa ei suuda järgida käesolevas punktis osutatud kohustusi.
  5.4. Koduanduri rakendust kasutades määrad teenuse tellimisel kindlaks, kus ja kuidas kasutad Koduanduri teenust.
  5.4.1. Objekti kohta tuleks märkida vähemalt järgmised andmed: objekti nimetus või kirjeldus, kriteeriumid, mille alusel soovid saada objekti kohta teavitusi (nt saada teavitus, kui objekti temperatuur on ebaharilik, objektil ei ole teatud aja jooksul toimunud liikumist, liikumine on toimunud ebaharilikul ajal vms);
  5.4.2. Andurite kohta tuleks märkida anduri tüüp ja nimetus;
  5.4.3. Kindlaks tuleb määrata vähemalt üks isik, kellele objekti kohta teavitusi saadetakse. Sellega seoses märgitakse rakenduses teavituse saaja andmed.
  5.5. Koduanduri rakendust kasutades määrad teenuse tellimisel kindlaks ka kanali (st kas teavitused saadetakse e-kirja või tekstisõnumiga), mille kaudu soovid saada teavitusi objektil toimuva liikumise või selle puudumise kohta.
  5.6. Koduandur OÜ eeldab, et tellitud teavitamisteenused vastavad Sinu tahtele seni, kuni ei ole tõendatud vastupidist või kuni Sa ei ole meid sellest teavitanud.
  5.7. Sina vastutad sisestatud andmete kvaliteedi ja ajakohasuse eest.
 6. KODUANDURI TARKVARA JA TUGI
  6.1. Koduanduri rakendus võimaldab Sul määrata kindlaks objektid (nt uste ja sahtlite avamine, ruumis liikumine jms), millel toimuva liikumise aktiivsuse kohta soovid saada enda määratud kanali kaudu teavitusi.
  6.2. Tingimustega nõustumisel antakse Sulle piiratud tasuta lihtlitsents, mida ei saa edasi anda ega üle kanda. Litsents annab õiguse teenust kasutada Koduanduri rakendust personaalarvutis, mobiiltelefonis või muus seadmes ning kasutada rakendust oma kasutajakontoga. Kui Koduandur OÜ ei ole eraldi kirjalikus lepingus teisiti kokku leppinud, tehakse teenus kättesaadavaks ainult isiklikuks, mitte äriliseks kasutamiseks. Koduandur OÜ jätab endale kõik õigused, mida ei ole käesolevates tingimustes otseselt Sulle üle antud.
  6.3. Koduandur OÜ ei saa tagada, et Koduanduri rakendus töötab alati ilma häirete, viivituste või tõrgeteta. Koduanduri rakenduse abil toimuva teavituste saamise kvaliteeti ning sidekatkestusi võivad muu hulgas mõjutada mitmed järgmised tegurid: kohalik võrk, tulemüür, internetiteenuse pakkuja, avalik internet, üldkasutatav telefonivõrk ja toide. Koduandur OÜ ei vastuta ühegi häire, katkestuse või viivituse eest, mille on põhjustanud nende või muude selliste meie kontrolli alt väljas olevate seadmete rike või mittevastavus.
  6.4. Koduandur OÜ täiustab Koduanduri rakendust ja teenuseid pidevalt ning võib neid igal ajal muuta.
  6.5. Aeg-ajalt on meil vaja hooldada või uuendada rakendust või aluseks olevat taristut, mis võimaldab Koduanduri rakendust kasutada. Seetõttu võib Koduandur OÜ ajutiselt osaliselt või täies mahus peatada või piirata rakenduse kasutamist, kuni hooldus või uuendus on tehtud. Koduandur OÜ avaldab selliste peatamiste või piirangute kellaaja ja kuupäeva Koduanduri veebilehel ja rakenduses võimalikult vara, välja arvatud juhul, kui on vaja kiiresti sekkuda. Koduanduri rakenduse kasutamise peatamise või piirangute eest ei ole võimalik kahjutasu nõuda.
  6.6. Koduandur OÜ võib igal ajal lõpetada või muuta teenuse pakkumise. See võib olla muu hulgas olukorras, kus teenuse pakkumine ei ole meie jaoks enam võimalik, on toimunud tehnoloogia muutus, klientide tagasisidest ilmneb vajadus teistsuguse teenuse järele, välistel asjaoludel (sh õiguskeskkonna muutus) ei ole jätkamine enam otstarbekas või praktiline või ilmneb mõni punktis 11.2 osutatud põhjus. Muudatuste tagajärjel võib Sul tekkida kohustus kasutada Koduanduri rakenduse uuendatud versiooni. Kui Sa ei nõustu rakenduse mistahes muudatustega, võid suhte Koduandur OÜ’ga katkestada jaotise 11 kohaselt.
  6.7. Sina vastutad teenuste kasutamiseks vajalikule andmevõrgule juurdepääsu hankimise eest. Sinu mobiilivõrgu andmemahu ja sõnumside määrad ja tasud võivad rakenduda siis, kui avad või kasutad teenuseid seadmest, milles juhtmevaba funktsioon on aktiveeritud, ja Sina vastutad selliste määrade ja tasude eest. Sina vastutad selliste ühilduvate riistvarade või seadmete soetamise ja värskendamise eest, mis on vajalikud teenuse, sh rakenduse, ning mistahes nendega seotud värskenduste kasutamiseks ja neile juurdepääsemiseks. Koduandur OÜ ei garanteeri, et teenused või mistahes nende osad funktsioneerivad mistahes konkreetses riistvaras või seadmes. Samuti ei vastuta Koduandur OÜ selle eest, kui sideteenuse pakkuja vea tõttu ei edastata anduritelt signaali Koduanduri süsteemi.
 7. PIIRANGUD
  7.1. Sinu suhtes kehtivad allpool loetletud piirangud, millega annad nõusoleku, et Sa:
  7.1.1 ei anna litsentsi edasi, ei müü, loovuta, üüri, liisi, ekspordi, impordi, jaga, edasta ega anna kolmandale osapoolele muul viisil Koduanduri rakenduse õigusi;
  7.1.2 ei tee ise ega anna korraldust või luba Koduanduri rakenduse või mis tahes funktsioonide osa muutmiseks, tuletisteosteks või täiustusteks, tõlgeteks, pöördprojekteerimiseks, dekompileerimiseks, pöördassembleerimiseks, dekrüptimiseks, emuleerimiseks, häkkimiseks, rakenduse lähtekoodi või protokollide tuvastamiseks või tuvastamiskatseks (välja arvatud seadusega lubatud ulatuses);
  7.1.3 ei eemalda, kata kinni ega muuda ühtegi Koduanduri rakenduses sisalduvat autoriõiguse, kaubamärgi ega muud omandiõiguse teatist;
  7.1.4 ei kasuta ega anna korraldust kasutada Koduanduri rakendust või selle osa kolmandale osapoolele mõeldud kaubanduslike toodete või teenuste jaoks;
  7.1.5 kasutad Koduanduri rakendust oma kasutajakonto kaudu;
  7.1.6 ei telli teenust objektile, mis kuulub kolmandale isikule ja millele teenuse tellimiseks Sul omaniku nõusolek puudub.
  7.2. Kui rikud punktis 7.1 nimetatud piiranguid, võib Koduandur OÜ piirata Sinu teenuse kasutamist (blokeerida konto) või teenuse kasutamise lõpetada.
  7.3. Koduandur OÜ ei vastuta Sinu konto blokeerimisest tulenevate kahjude eest.
 8. MAKSETINGIMUSED
  8.1. Sul tekib kohustus tasuda Koduanduri rakenduse kasutamise eest tasu, makseperioodiga 30 järjestikku kalendripäeva 360 päevase aasta baasil (edaspidi kuutasu), vastavalt kehtivale hinnakirjale. Koduandur OÜ võib igal ajal lisada või muuta nii makseviisi kui ka maksetingimusi.
  8.2. Koduandur OÜ edastab Sulle Koduanduri rakenduse kasutamise eest arve Sinu määratud aadressile igakuiselt, v.a kui teenuse tellimine on peatunud punkti 9.2. kohaselt.
  8.3. Kuutasu tuleb tasuda järgmise makseperioodi eest ette. Maksetähtaeg on Sulle nähtav ka Koduanduri rakenduses.
  8.4. Koduanduri teenuse eest oled tasunud, kui oled sooritanud makse Koduandur OÜ’le. Nii kaua, kui makset sooritatud ei ole, ei ole võimalik Koduanduri rakenduse kaudu teenust tellida.
  8.5. Koduandur OÜ pakub Sulle tuge arve tasumisega seonduvate probleemide lahendamisel. Samuti toimub maksetega seonduvate vaidluste lahendamine Koduandur OÜ vahendusel. Maksete tugiteenuse kontakt on: info@koduandur.ee. E-kirjaga laekunud pöördumisele vastatakse viie tööpäeva jooksul.
  8.6. Kui Sa ei tasu teenuse eest õigeaegselt, on Koduandur OÜ’l õigus nõuda Sinult viivitamise korral viivist, mille suuruseks on 0,066% tasumisele kuuluvast summast iga maksmisega viivitatud päeva eest kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.
  8.7. Kui Sa ei ole teenuse eest tasunud, on Koduandur OÜ’l õigus peatada Sinu Koduanduri rakenduse kasutamise õigus.
  8.8. Koduandur OÜ võib lõpetada Koduanduri rakenduse kasutamise koheselt juhul, kui Sa oled rikkunud kasutustingimusi, ei ole tasunud teenuse eest kahe järjestikuse makseperioodi eest, varasemalt on esinenud maksehäireid või on alust arvata, et Sul tekib maksehäire. Sellisel juhul teavitatakse Sind rakenduse kasutuse õiguse lõpetamisest e-kirja teel.
 9. TEENUSE TELLIMINE, TEENUSE PEATUMINE JA TEENUSEST LOOBUMINE
  9.1. Juhul, kui Sa tellid Koduanduri rakenduse vahendusel teenuse ning Koduandur OÜ on kinnitanud teenuse vastuvõtmise, siis loetakse seda teenuse tellimiseks.
  9.2. Juhul, kui Sul tekib vajadus teenuse kasutamine ajutiselt peatada, siis saada Koduandur OÜ’le sellekohane kiri või e-kiri vähemalt 14 kalendripäeva enne teenuse peatumise soovitud kuupäeva. Sulle teenuse pakkumine peatatakse hiljemalt viieteistkümnendal päeval Sinu kirja saabumisest arvates või varem, kui oled selleks soovi avaldanud.
  9.3. Koduanduri teenusest loobumiseks loetakse olukorda, kus Sa saadad Koduandur OÜ’le sellekohase kirja või e-kirja.
 10. KODUANDURI RAKENDUSE KASUTAMISE TINGIMUSED
  10.1. Koduanduri rakenduse kasutamine toimub Koduandur OÜ antud litsentsi alusel. Litsentsileping kehtib tähtajatult ning on teenuse tellijale tasuta, välja arvatud juhul, kui tingimustes on sätestatud teisiti. Juhul, kui tarkvaras on puudused, siis me kõrvaldame need esimesel võimalusel, kuid palume arvestada, et rakenduses võib esineda tehnilisi tõrkeid ning me ei saa tagada rakenduse tõrgeteta töötamist. Koduandur OÜ ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses sellega, et Koduanduri rakendus ei tööta või ei ole seda võimalik soovitud viisil kasutada. Juhul, kui Sinu rakenduse kasutamise õigus tühistatakse, siis muutub kehtetuks ka vastav litsents.
  10.2. Koduanduri rakenduse kaudu tehtud tellimustele ei kohaldata tarbija taganemisõigust.
 11. TÄHTAEG JA LÕPETAMINE
  11.1. Sa võid igal ajal nõuda Koduandur OÜ’lt teenuse pakkumise lõpetamist.
  11.2. Koduandur OÜ võib teenuse pakkumise lõpetada igal ajal. Üldjuhul püüame sellest ette teatada vähemalt 30 kalendripäeva ette.
  11.3. Koduandur OÜ võib Sinuga suhte lõpetada või Sinu rakenduse või kasutajakonto kasutuse igal ajal kohtusse pöördumata lõpetada või peatada järgmistel juhtudel:
  11.3.1. Sa rikud käesolevaid tingimusi;
  11.3.2. Koduandur OÜ’l on alust kahtlustada, et kasutad rakendust seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumiseks;
  11.3.3. Koduandur OÜ’l on alust kahtlustada, et rakendust või teenust kasutatakse ebaausalt, mitteeesmärgipäraselt, Koduandur OÜ või kolmandate isikute huve kahjustavalt;
  11.3.4. Koduandur OÜ’l on alust kahtlustada, et Sinu kasutajakontot kasutatakse või võidakse kasutada Sinu tahteta või kasutajakonto blokeerimine on vajalik muul turvakaalutlusel;
  11.3.5. kohe, kui see on Koduandur OÜ põhjendatud hinnangul nõutav seoses õigusaktide või eeskirjade muutumise või ebasoodsa tõlgendamisega kohtu või järelevalveorgani poolt või kui seda nõuab pädev seadusandja või ametiasutus;
  11.3.6. 30 päevase etteteatamisega, kui Koduandur OÜ otsustab lõpetada Sinu asukohas üldiselt kasutajatele Koduanduri rakenduse pakkumise.
  11.4. Koduandur OÜ’l on õigus kustutada kasutajakontod, mida pole rohkem kui kahe kuu jooksul kasutatud.
  11.5. Suhte lõpetamisel tõkestab Koduandur OÜ Sinu juurdepääsu kasutajakontole ja rakendusele.
  11.6. Pärast Koduandur OÜ’ga suhte lõpetamist lõpevad kõik Sinu Koduanduri rakenduse kasutamise litsentsid ja õigused viivitamatult.
 12. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  12.1. Koduandur OÜ austab Sinu privaatsust ja Sinu isikuandmete konfidentsiaalsust. Töötleme Sinu isikuandmeid, Koduanduri rakenduse kaudu edastatud muid andmeid ja suhtluse sisu kooskõlas meie isikuandmete töötlemise reeglitega, millega on võimalik tutvuda nii Koduanduri rakenduses kui ka veebilehel: www.koduandur.ee.
  12.2. Koduandur OÜ kogub Sinu isikuandmeid üksnes Sinu nõusolekul ja vaid selleks, et võimaldada Koduanduri rakenduse eesmärgipärast toimimist ja selle vahendusel teenuse tellimist.
  12.3. Sa nõustud edastama Koduanduri rakenduse kaudu enda kontaktandmed ning lubad Koduandur OÜ’l neid andmeid kasutada teenuse osutamiseks Koduanduri rakenduse kaudu. Koduandur OÜ võib neid andmeid kasutada rakenduse vahendusel teenuse osutamise kvaliteedi hindamiseks ja parendamiseks.
  12.4. Käesolevate tingimustega nõustumisel annad Sa nõusoleku arvete mittetasumise korral Sinu isikuandmete avaldamiseks kolmandatele isikutele, kes tegelevad võlgnevuste sissenõudmise ja võlgnevusega seotud andmete avaldamisega.
 13. ERIMEELSUSED
  13.1. Kasutustingimusi puudutavad erimeelsused püütakse lahendada Koduandur OÜ ja Sinu vaheliste läbirääkimiste teel.
  13.2. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Sinu isikuandmeid töötleb Koduandur OÜ (edaspidi Koduandur), registrinumber 14849288, aadressiga Merivälja tee 50, Tallinn Harjumaa 11911, telefon (+372) 53414885; email: info@koduandur.ee.

Meile on olulised usaldusväärsed kliendisuhted. Koduandur austab Sinu privaatsust ja Sinu isikuandmete konfidentsiaalsust. Sinu parimaks teenindamiseks ja Sinu soovitud teenuse korrektseks pakkumiseks kogume ja säilitame Sinu andmeid kooskõlas õigusaktidega.

25. maist 2018 reguleerib andmekaitse nõudeid isikuandmete kaitse üldmäärus. Töötleme isikuandmeid kooskõlas üldmäärusega järgmiste põhimõtete järgi:

·       Kaitseme meile usaldatud isikuandmeid volitamata töötlemise eest. Isikuandmete kogumisel lähtume õigusaktidest ning andmeid kogume üksnes ulatuses, mis on vajalik õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ning Koduanduri teenuse kasutamiseks, samuti Sinu parimaks teenindamiseks.

·       Rakendame nii organisatsioonilisi kui tehnilisi meetmeid isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks.

·       Meie töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.

·       Me ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamiseks on õiguslik alus (nt vastav kohustus tuleneb seadusest, täidame lepingust tulenevat kokkulepet või andmete väljastamiseks on isiku nõusolek).

·       Koduanduri reklaamikampaania käigus võime Sulle saata meie või harva ka muude lepingupartnerite pakkumisi. Sul on igal ajal õigus keelduda reklaamipakkumisest, teavitades sellest meid.

·       Säilitame isikuandmeid oma infosüsteemis ning Sul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele. Samuti on Sul igal ajal õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.

·       Õigete andmete olemasolu meie infosüsteemis tagab sujuvama ja kiirema teeninduse. Isikuandmeid saate vaadata ja ebaõiged andmed parandada ise Koduanduri rakenduses või pöördudes meie poole.  

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Töötleme Sinu isikuandmeid siis, kui:

• oled andnud vabatahtlikult ja teadlikult selge nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Töötlemise sisu, ulatus ja eesmärgid on kirjeldatud nõusolekus;

• see on vajalik Sinu valitud teenuse osutamiseks, sh kliendikonto loomiseks, andurite Sulle kohaletoimetamiseks või objektile paigaldamiseks;

• oled need edastanud meile klienditeenindajaga suheldes, e-posti või muu sidevahendi abil;

• see on vajalik Koduanduri või kolmanda isiku õigustatud huvist lähtudes, tingimusel, et selline õigustatud huvi ei ole ühelgi juhul kaalukam, kui Sinu põhiõigused ja -vabadused. Näiteks võib Koduandur töödelda teenuse kasutamise ajalugu selleks, et parendada teenuse kvaliteeti, abistada Sind teenuse kasutamisel, analüüsida teenuse häireid.

Koduanduri teenuse kaudu kogutud isikuandmeid ei kasutata inimeste ega nende asukoha ebaseaduslikuks tuvastamiseks, samuti ei kogu me isikuandmeid käitumusliku reklaami pakkumise eesmärgil, välja arvatud juhul, kui teenuse kasutaja on selleks andnud vastava nõusoleku.

Isikuandmete saamine ja säilitamine

Koduandur saab isikuandmed Sinu käest või Sulle teenuse osutamisel. Siin peatükis toodud näited ja loetelud ei ole ammendavad, kuid annavad üldise ülevaate sellest, kust Koduandur Sinu andmeid saab.

Koduandur saab andmeid:

• Sinu käest, kui täidad tellimisvormi meie kodulehel www.koduandur.ee või lood kasutajakonto meie rakenduses https://app.koduandur.ee/ või muudad seda, täidad teisi teenuse osutamisega seotud dokumendivorme;

• teenuste osutamisel, kui kasutate Koduanduri teenust (nt teete muudatusi rakenduses jms).

Koduandur säilitab:

 • isikuandmeid üldjuhul kuni 5 aastat pärast kliendisuhte lõppemist (alates hetkest, kui Sa lõpetad Koduanduri teenuse kasutamise);
 • andmeid, mida esitasid teenuse või toote kasutamise taotluses (nt Koduanduri veebilehel päringut tehes) ja millele ei järgne teenuselepingu sõlmimist Koduanduriga, 6 kuud;
 • maksete ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni;
 • andmeid, mis on vajalikud raamatupidamise jaoks, kuni 7 aastat.

Sinu isikuandmeid hoitakse veebimajutus.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs Sinu isikuandmetele on Koduanduri töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Koduanduri rakenduse kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Isikuandmetega tutvumine ja nende parandamine

Isikuandmetega saad tutvuda ja teha parandusi Koduanduri rakenduse kasutajaprofiilis: https://app.koduandur.ee 

Andmete edastamine kolmandale isikule ja selle õiguslikud alused

Koduandur võib edastada Sinu isikuandmeid kolmandale isikule peatükis „Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused“ nimetatud juhtudel, järgides siinseid andmete edastamise nõudeid.

Koduandur edastab Sinu isikuandmeid:

kolmandale isikule juhul, kui oled andnud selleks vabatahtlikult ja teadlikult selge nõusoleku. Selles nõusolekus on kirjas töötlemise sisu, ulatus, eesmärgid ja isik, kellele andmed edastatakse;

• lepingu täitmise eesmärgil enda koostööpartneritele, kes osutavad Koduandurile teenuseid, mis on vajalikud Sinuga sõlmitud lepingu ja sellega seotud muude kohustuste (nt kullerteenusega kauba kohaletoimetamine, andmete arhiveerimine, raamatupidamisteenuse osutamine vms) täitmiseks. Koduandur on koostööpartneritega sõlminud isikuandmete töötlemise lepingu ja kontrollib vastutava isikuandmete töötlejana koostööpartnerite vastavust isikuandmete kaitse nõuetele. Koostööpartnerid võivad andmeid töödelda üksnes ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks;

• Koduanduri koostööpartneritele, kui Koduanduril on õigustatud huvi andmete töötlemiseks, kuid andmeid töötleb Koduanduri nimel teenusepakkuja. Näiteks võib Koduandur edastada Sinu kontaktandmed turu-uuringuid korraldavale teenusepakkujale, et see saaks viia läbi tarbija rahulolu uuringuid. Sellistel juhtudel sõlmib Koduandur teenusepakkujaga isikuandmete töötlemise lepingu ning kontrollib isikuandmete vastutava töötlejana teenusepakkuja vastavust isikuandmete kaitse nõuetele. Teenusepakkuja võib andmeid töödelda kooskõlas käesolevate tingimustega ja üksnes ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks.

Kliendi õigused ja kohustused andmete töötlemisel

Sul on kohustus teavitada Koduandurit oma isikuandmete muutumisest esimesel võimalusel.

Sul on kõik Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevad õigused, sh õigus:

• tagasi võtta isikuandmete töötlemiseks ja pakkumise edastamiseks antud nõusolekud;

• saada oma isikuandmed, mida Koduandur Sinu kohta töötleb, elektroonilises vormingus;

• küsida Koduandurilt enda kohta käivaid andmeid;

• nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.

Enda õiguste realiseerimiseks, sh nõusolekute tagasivõtmiseks, võite:

 • pöörduda Koduanduri poole läbi veebilehe: https://koduandur.ee/ 

• esitada digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti aadressile info@koduandur.ee  

Koduandur vastab Sinu pöördumisele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvates pöördumise saamisest. Kui vastuse koostamiseks on vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, siis võib Koduandur vastamise tähtaega pikendada.

Isikuandmete töötlemisega seotud lahkarvamused soovib Koduandur lahendada esmalt läbirääkimiste teel. Sul on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse.

KÜPSISED

·        Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse Koduanduri veebilehte või rakendust (edaspidi koos veebileht) külastades brauseri poolt Sinu arvutisse või seadmesse, eesmärgiga Sinu veebilehe kogemust parandada, hinnata sisu kasutamist ja toetada enda teenuste turundamist. See võimaldab veebilehel jätta meelde kasutaja toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, kirjasuurus ning muud eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea Sa neid iga kord uuesti sisestama, kui Koduanduri veebilehte  kasutama naased. Küpsised on olulised meie veebiteenuse lihtsamaks ja mugavamaks muutmisel, meie veebilehe kasutatavuse jälgimiseks ning Sulle parema teenuse pakkumiseks.

·        Võime kasutada küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid veebiliikluse analüüsimiseks, kasutajakogemuse parandamiseks ja selle personaliseerimiseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid me kasutame.

·        Sul on võimalik blokeerida või kustutada salvestatud küpsised või võtta tagasi nõusolek küpsiste salvestamiseks Sinu arvutisse või seadmesse. Sõltuvalt veebilehitsejast on alljärgnevalt lisatud juhendavad viited, kuidas häälestada enamlevinud veebilehitsejaid küpsiste ja turvaseadete osas.

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

·        Küpsiste salvestamise blokeerimine või salvestatud küpsiste kustutamine võib Sul takistada Koduanduri teenuse teatud osade kasutamist ning piirata veebilehe või Koduanduri rakenduse tööd.

·        Käesolevaid küpsiste kasutamise põhimõtteid on võimalik muuta juhul, kui jõustuvad muudatused seadusandluses või muudes regulatsioonides, millega kaasnevad olulised muudatused küpsiste paigaldamise või kasutamise tingimustes. Igal juhul teavitatakse küpsiste kasutamise põhimõtete muutumisest meie veebilehel vastava teatega.